Tag: onderwijs

  • Ondersteun een Student

    maart 16, 2024 No Comment

    Kawa Foundation is opgericht om iets te doen aan de armoede en de hoge werkloosheid onder de jeugd in Zanzibar. We bieden de jongeren een opleiding aan in Toerisme, Horeca en Ondernemerschap inclusief stages en ondersteuning bij het zoeken naar werk. Onze benadering is duurzaam, met nadruk op kennisoverdracht over natuur en milieu, en bewustwording […]

    Posted in: Uncategorized