Sponsoring vrouwelijke studenten

Vanaf de oprichting in 2010 heeft Kawa Training Center zich sterk gemaakt voor de positie van vrouwen, o.a. door het verstrekken van beurzen aan vrouwen die anders geen kans zouden krijgen om te gaan studeren.

Deze vrouwen besteden na hun afstuderen een deel van hun tijd aan de promotie van het recht van vrouwen om te studeren en werken zoals ze dat zelf graag willen.

Panda Juu helpt Kawa Training Center hierbij door speciaal voor dit doel geld in te zamelen.

Bent u geïnteresseerd in het sponsoren van vrouwen, dan kunt u uw gift oormerken voor dit doel.

Uw giften zijn welkom op NL45 RABO 0176 978461 t.n.v. Stichting Panda Juu.