bestuursverslag 2016

De baten

Ook in 2016 ontvingen wij weer giften van ons bekende en ook nieuwe donateurs. Zoals altijd zijn wij hier erg erkentelijk voor.

Een bijzondere bijdrage kwam van de Stichting Hervormd Weeshuis. Dit vermogensfonds doneerde €500,- voor de inrichting van een ruimte in het gebouw van KTC, wat nu gebruikt kan gaan worden als leslokaal.

In 2015 hebben wij een prijs gewonnen van de organisatie Fietsen Scoort, waarmee wij de theatervoorstelling ActNow! hebben opgezet. Dit jaar ontvingen wij hiervoor het laatste bedrag van €250,-. De theatervoorstelling was een dermate groot succes dat KTC ook in dit jaar hiermee door wil gaan.

Wij zijn verder gegaan met het werven van studiebeurzen voor onze studenten. De gedachte is dat sponsoren de studiekosten van circa €220,- voor een student voorschieten. De student betaalt de beurs binnen een jaar na zijn afstuderen terug aan Panda Juu, waarna wij de sponsor de lening terugbetalen. Dit verklaart de crediteurenpost van 650,00-. Enkele sponsoren hebben aangegeven dat ze hun gift niet terug hoeven. Wij gebruiken dit geld als dekking voor eventuele non-betaling en voor het kunnen uitkeren van extra beurzen.

De lasten

De beheerskosten van de stichting bedroegen in 2015 €236,93. Dat is 18% van de totale geworven giften. Onze stichting blijft daarmee ruimschoots onder de CBF-norm van 25%.

Wij hebben in 2016 naast de donatie van Stichting Hervormd Weeshuis, in totaal €3.419,97 gedoneerd aan het KTC. Een gedeelte is gebruikt om de lopende kosten van de theatervoorstelling te dekken. Verder is er geld besteed aan de onderhoud van de computers, salarissen leraren en het toekennen van beurzen.

Stand van zaken / vooruitblik op 2017

De uitgaven in 2016 waren hoger dan de inkomsten. Dit komt omdat het geld wat wij in 2015 hebben ingezameld in het voorjaar van 2016 is overgemaakt aan KTC.

Begin 2017 hebben wij van de Stichting Atlantis een grote gift ontvangen waarmee een van de leslokalen van KTC ingericht kan worden als audioruimte. Studenten kunnen hier dan verder werken aan het verbeteren van hun Engels.

Afgezien van dit bedrag heeft de stichting op dit moment weinig reserves. Wij denken samen met KTC na over een nieuw doel waarvoor wij dan vervolgens actief op zoek zullen gaan naar financiering.