Café Blue / Kawa Kitchen

Update januari 2022

Begin januari 2021 is de projectaanvraag afgerond en is er begonnen met fondsenwerven. Al snel kwam er een aantal afwijzigen van fondsen die i.v.m. tegenvallende inkomsten door Covid-19 geen steun konden verlenen of waarbij onze aanvraag net niet aan de criteria of doelgroep voldeed.

Om niet stil te blijven staan is er op Zanzibar na de grote regentijd begonnen met de aanpassingen en het opknappen van de keuken. Tevens is de vergunning procedure gestart. Later in het jaar is het elektrisch fornuis geplaatst en is er een dubbelpits gasstel (mocht de stroom uitvallen) aangeschaft. In vergelijking met slechts 1 pitje op een brander is dit een hele vooruitgang.

De donaties kwamen met vlagen binnen. Bij de jaarafsluiting zijn er in totaal van 18 partijen giften ontvangen variërend van € 100,- tot en met € 7500,- waarmee het grootste deel van het budget voor cursusjaar 2021-2022 gerealiseerd is.

Eind september 2021 is de eerste lichting met 13 studenten van start gegaan.

Voor de Hospitality-studenten kwamen in 2020 alle geplande praktijkstages, i.v.m. Covid-19 en de hiermee samenhangende tijdelijke sluiting van vrijwel alle hotels, resorts & eetgelegenheden op het eiland, te vervallen.

Het noodfonds van de TUI Care Foundation bood uitkomst om Café Blue / Kawa Kitchen een vliegende start te geven.

Hier zijn de Hospitality-studenten, in een geïmproviseerde keuken, aan de slag gegaan om hun kennis in de praktijk om te zetten alsmede hun vaardigheden te oefenen. 6 dagen per week werden er een 40-tal maaltijden bereid, die vervolgens bij 40 stadsgidsen werden bezorgd die door het wegblijven van toeristen hun inkomsten compleet zagen vervallen.

Eind 2020 is er een eind gekomen aan de noodhulp voor Zanzibar vanuit TUI Care Foundation. Helaas was Café Blue op dat moment nog niet zover om op eigen benen te kunnen staan. Voor de periode 2021-2023 is KTC op zoek naar fondsen, sponsoring en partners om het concept Café Blue verder uit te werken, in te vullen, te professionaliseren, uit te breiden en in te richten als trainings-keuken en t.z.t ook als afhaalrestaurant om hieruit inkomsten te genereren voor een zelfstandig bestaan.

Aangezien 80% van de Tanzaniaanse inkomsten uit het toerisme komen, zijn de grenzen voor reizigers open, biedt KLM sinds december 2020 een directe verbinding & start Air France met directe vluchten vanaf oktober 2021. Met name in het hogere segment is er activiteit, waardoor er voor goed opgeleide mensen zeker banen in het verschiet liggen.

Hierin ziet KTC dan ook de mogelijkheid het lesprogramma uit te breiden en de Hospitality Course d.m.v Café Blue / Kawa Kitchen zo aan de nieuwe situatie aan te passen dat deze beter bij het “Nieuwe Nu” aansluit. Hiermee ontstaat beter passend praktijkonderwijs voor de lokale jeugd.

Het fondsenwerven is in volle gang en in september kan de volgende groep van start gaan. Is dit een project waar uw hart een sprongetje bij maakt? Dan verheugen wij ons op uw steuntje in de rug. Elke bijdrage is van harte welkom op:  NL45RABO0176978461 t.n.v. Stichting Panda Juu. o.v.v. Café Blue. Bij voorbaat heel hartelijk dank!