Beurzen voor opleiding Hospitality, Tourism and Entrepreneurial skills

In samenwerking met KTC selecteert Panda Juu ieder jaar een aantal studenten die in aanmerking komen voor een studiebeurs. Dit betreft de allerarmste studenten, waardoor terugbetaling vaak geen optie is, zelfs als de lening renteloos is.

KTC vindt het echter heel belangrijk dat de studenten zich realiseren dat er in Nederland voor dit geld gewerkt moet worden, en dat ze de morele verplichting hebben hun studie serieus te nemen, ook al hoeven ze die niet zelf te betalen. Daarom treft KTC met deze studenten een speciale regeling waarin ze zich verplichten hand- en spandiensten te verrichten, zoals het assisteren bij beurzen en andere promotiegelegenheden, het helpen schoonhouden van het schoolgebouw, enz.

Als u hierin geïnteresseerd bent, kunt u uw donaties speciaal bestemmen voor een bijdrage aan de beurzen. U kunt er ook voor kiezen een student ‘adopteren’. Uw bijdrage is welkom op NL45 RABO 0176 978461 t.n.v. Stichting Panda Juu.