Bestuursverslag 2021

De jaarrekening kunt u opvragen via info@pandajuu.nl

Toelichting jaarrekening 2021

De baten

In 2021 ontvingen wij weer een maandelijkse € 10,- gift van een ons bekende donateur. Hier zijn wij bijzonder dankbaar voor. Dit jaar stond het Café Blue / Kawa Kitchen project centraal. Dit is een deelproject van het totale Kawa Training Center meerjarenplan en eerste grote fundraiser voor Panda Juu in de huidige bezetting. In totaal is hiervoor € 30.200 opgehaald, waarmee het eerste schooljaar zeker gesteld Met betrekking tot het restant van € 15,- tegoed voor de Blue Bikes van het KTC-project Zanzibar Bike Empowement Center (ZBEC), dit is met instemming van de donateur overgeheveld naar het Café Blue project. Dit jaar zijn er geen donaties voor het Kawa Running Team ontvangen om deel te nemen aan Kimbia Bila Shaka, de halve marathon op Zanzibar voor Gender Equality & Women Empowerment. Ter plaatse is er voldoende ingezameld om met 22 deelnemers op verschillende afstanden van start te gaan. Eind 2020 is er een donateur ingestapt voor 5 jaar met een donatie van € 100,- per jaar t.b.v. Women Empowerment. Dit bedrag is door I. Holtkamp op persoonlijke titel met € 55,- aangevuld, hiermee komt het totaal op € 155 voor 2021, zodat er in september ter plaatse 4 studentes met het lesprogramma konden starten. Eind november j.l. is de donateur op de hoogte gebracht.

De lasten

De beheerskosten van de stichting bedroegen in 2021 € 5417,97. Een flinke stijging ten opzichte van € 210,03 in 2021. Dit komt door de actieve fondsenwerving voor het Café Blue project waardoor eveneens de bankkosten gestegen zijn. De beheerskosten bedragen dit jaar minder dan de geworven giften en liggen met 18% ruim onder de CBF-norm van 25%. De crediteurenpost is € 0,00. Nb. de bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Stand van zaken / vooruitblik op 2022

Begin 2020 heeft Covid-19 voor een totale stilstand in het toerisme op Zanzibar gezorgd, waardoor ook vragen gesteld zijn m.b.t. het nut van Kawa Training Center (KTC) als opleidingsinstituut gespecialiseerd in toeristische opleidingen en daarmee samenhangend de stichting Panda Juu. Aangezien 80% van de Tanzaniaanse inkomsten uit het toerisme komen, werden de grenzen voor reizigers al snel weer geopend, vliegt KLM buiten het grote regenseizoen om met directe verbindingen naar het eiland, zijn ook de overige vluchten hervat & geintensiveerd, is er geen quarantaineplicht en blijft het aantal bezoekers groeien. Met name in het ‘All-in‘ en hogere segment is er activiteit, waardoor er voor goed opgeleide mensen zeker banen in het verschiet liggen. KTC, erkend en volledig gecertificeerd door de Tanzaniaanse Vocational Training Authority, heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot een alom bekend en gerespecteerd instituut waar gedegen opleidingen gegeven worden en afgestudeerden onmiddellijk aan het werk kunnen, danwel beginnen met zelfstandig ondernemen waardoor KTC een belangrijke rol speelt in het terugdringen van werkloosheid en armoede op Zanzibar. Hierdoor is stoppen nooit een optie geweest, wel waren er aanpassingen nodig om beter aan te kunnen sluiten op de situatie. Zoals een veilige tussenstap vanuit het theoretische Hospitality programma naar de werkvloer. Hiervoor is Café Blue / Kawa Kitchen in het leven geroepen. Studenten zetten theorie in de praktijk om en doen ze werkervaring op alvorens KTC ze presenteert als geschikte lokale (stage)kandidaat voor een junior positie in het hogere segment hotels, resorts & restaurants. De focus van Panda Juu om KTC vanuit Nederland te ondersteunen wijzigt hierdoor niet. Voor 2021 stond het Panda Juu ten doel zo veel mogelijk fondsen te werven om het Hospitality2 programma in september met aangepaste keuken te kunnen starten en dit is gelukt. Aankomend jaar gaan we verder met fondsen werven om het resterende budget voor het Café Blue / Kawa Kitchen project bijeen te brengen. Verder staan er bij Kawa Training Center grote ontwikkelingen voor de deur, aangezien de bouwtekeningen voor het community center in Mwera zo goed als klaar zijn. Het is de bedoeling om hier alle theoretische & praktische opleidingstrajecten aan te bieden voor jongeren die niet dagelijks naar de stad kunnen reizen. Op de achtergrond heeft het bestuur van Panda Juu hierin een adviserende rol. Zodra het budget voor het Café Blue project is behaald zal in overleg met de directie van Kawa Training Center gekeken worden op welke manier Panda Juu verder ondersteuning kan bieden.