Bestuursverslag 2020

Toelichting jaarrekening 2020

De baten

In 2020 ontvingen wij weer een maandelijkse € 10,- gift van een ons bekende donateur. Hier zijn wij bijzonder dankbaar voor.

Voor de Blue Bikes van het KTC-project Zanzibar Bike Empowement Center (ZBEC) is in totaal € 465,- opgehaald waarvan € 450,- naar S. Degeling, directeur KTC, is overgemaakt.

De betreffende donateur is op de hoogte gebracht dat de bijdrage van 1 fiets à € 15,- nog op de rekening staat.

Na een facebook oproep van S. Degeling is er € 100,- ontvangen en overgemaakt t.b.v. het Kawa Running Team om deel te nemen aan Kimbia Bila Shaka, de halve marathon op Zanzibar voor Gender Equality & Women Empowerment.

Tot slot is er aan het eind van het jaar een donateur ingestapt voor 5 jaar met een donatie van € 100,- per jaar t.b.v. Women Empowerment.

De lasten

De beheerskosten van de stichting bedroegen in 2020 € 210,03 een daling ten opzichte van € 224,55 in 2019. Dit komt door een tariefsdaling in het bankpakket voor Verenigingen & Stichtingen.

De beheerskosten bedragen dit jaar minder dan de geworven giften, maar liggen met 27% nog iets boven de CBF-norm van 25%. Dit blijft een punt van aandacht voor het bestuur.

De crediteurenpost is € 0,00.

Nb. de bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Stand van zaken / vooruitblik op 2021

Begin 2020 heeft Covid-19 voor een totale stilstand in het toerisme op Zanzibar gezorgd, waardoor ook vragen gesteld zijn m.b.t. het nut van Kawa Training Center (KTC) als opleidingsinstituut gespecialiseerd in toeristische opleidingen en daarmee samenhangend de stichting Panda Juu.

Aangezien 80% van de Tanzaniaanse inkomsten uit het toerisme komen, werden de grenzen voor reizigers al snel weer geopend, is er geen quarantaineplicht en stijgt het aantal bezoekers langzaam maar zeker. Met name in het hogere segment is er activiteit, waardoor er voor goed opgeleide mensen zeker banen in het verschiet liggen.

KTC, erkend en volledig gecertificeerd door de Tanzaniaanse Vocational Training Authority, heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot een alom bekend en gerespecteerd instituut waar gedegen opleidingen gegeven worden en afgestudeerden onmiddellijk aan het werk kunnen, danwel beginnen met zelfstandig ondernemen waardoor KTC een belangrijke rol speelt in het terugdringen van werkloosheid en armoede op Zanzibar.

Hierdoor is stoppen nooit een optie geweest, wel zijn er aanpassingen nodig om beter aan te kunnen sluiten op de situatie.

Zoals een veilige tussenstap vanuit het theoretische Hospitality programma naar de werkvloer. Hiervoor is Café Blue / Kawa Kitchen in het leven geroepen.

Studenten zetten theorie in de praktijk om en doen ze werkervaring op alvorens KTC ze presenteert als geschikte lokale (stage)kandidaat voor een junior positie in het hogere segment hotels, resorts & restaurants. Hierdoor hebben de studenten meer oefening, zelfvertrouwen, talenten en vaardigheden ontwikkeld en tijd gehad uit te vinden welk bereik hen het meeste aanspreekt.

KTC biedt ondernemers in de Hospitality sector een uitkomst om op een eenvoudige manier in contact met lokale, voldoende geschoolde vakkrachten te komen.

De focus van Panda Juu om KTC vanuit Nederland te ondersteunen wijzigt hierdoor niet.

Voor 2021 stelt het Panda Juu ten doel zo veel mogelijk fondsen te werven om het Hospitality2 programma in september met aangepaste keuken te kunnen starten.