bestuursverslag 2017

De baten

Ook in 2017 ontvingen wij weer giften van ons bekende donateurs. Zoals altijd zijn wij hier erg erkentelijk voor.

Een bijzondere bijdrage kwam van de stichting Atlantis. Dit vermogensfonds doneerde €1.600,- voor de verdere inrichting van een ruimte (de Pink Room) in het gebouw van KTC. Eind van het 2017 had Kawa de inrichting afgerond en de kosten op zich genomen, maar nog niet bij ons gedeclareerd. Dit bedrag staat dus nog steeds op onze rekening en is gealloceerd voor dit doel.

De lasten

De beheerskosten van de stichting bedroegen in 2017 €283,45. Dat is 16% van de totale geworven giften. Onze stichting blijft daarmee ruimschoots onder de CBF-norm van 25%. Zoals altijd ontvangen de bestuursleden geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Wij hebben in 2017 als stichting geïnvesteerd in een nieuwe website. Wij denken dat we via deze website meer bekendheid kunnen geven aan onze activiteiten en die van KTC en dat het daarmee eenvoudiger zal worden om fondsen te werven.

Wij hebben in 2017 verder twee studiebeurzen terugbetaald die in 2015 verstrekt waren door twee donateurs. Dit verklaart ook waarom de crediteurenpost van 650,- nu is teruggebracht tot €220,-. Dit is een laatste beurs die wij in maart 2018 gaan terugbetalen.

Stand van zaken / vooruitblik op 2018

Onze stichting heeft op dit moment weinig financiële reserves. Voor nieuwe initiatieven van KTC waarvoor sponsoring vereist is, zullen wij altijd eerst actief op zoek moeten gaan naar financiering. Wij willen daarvoor in 2018 meer ruchtbaarheid even aan onze werkzaamheden en die van KTC. Allereerst door het inzetten van onze website en social media, maar ook door het leggen van contacten met voor KTC relevante personen en instanties in Nederland.

Op verzoek van KTC zullen wij in 2018 een aantal beurzen verstrekken aan studenten die zelf geen middelen hebben voor het bekostigen van bepaalde modules.

Daarnaast denken wij mee naar mogelijkheden om de ICT-infrastructuur binnen de school te verbeteren en te beveiligen.

Het bestuur zal net als in 2017 maandelijks vergaderen (via Skype). Eens in de twee maanden sluit de Nederlandse leiding van KTC zich bij deze vergadering aan.