bestuursverslag 2015

De baten

In 2015 ontvingen wij weer veel giften van ons bekende en ook nieuwe donateurs. Zoals altijd zijn wij hier erg erkentelijk voor.

Een bijzondere bijdrage kwam van Fietsen Scoort. Wij ontvingen een bijdrage van €2.250,- voor de realisatie van ons theaterproject “Act Now! “ waarmee onze studenten de bevolking van Zanzibar het belang van milieuzorg wil bijbrengen. Fietsen Scoort verdeelt jaarlijks € 10.000,- over vier projecten van kleinschalige ontwikkelingsorganisaties. Vooraf zijn tien duurzame projecten voorgeselecteerd. De selectie van de uiteindelijke prijswinnaars vond plaats via een stemprocedure op internet. Wij willen iedereen bedanken die op ons gestemd heeft. (De resterende €250,- is in 2016 uitgekeerd.)

Daarnaast zijn we gestart met het werven van studiebeurzen voor onze studenten. De gedachte is dat sponsoren de studiekosten van circa €220,- voor een student voorschieten. De student betaalt de beurs binnen een jaar na zijn afstuderen terug aan Panda Juu, waarna wij de sponsor de lening terugbetalen. Dit verklaart de crediteurenpost van €430,-. Enkele sponsoren hebben aangegeven dat ze hun gift niet terug hoeven. Wij gebruiken dit geld als dekking voor eventuele non-betaling en voor het kunnen uitkeren van extra beurzen.

De lasten

De beheerskosten van de stichting bedroegen in 2015 €422,77. Dat is iets minder dan 10% van de totale geworven giften. Onze stichting blijft daarmee ruimschoots onder de CBF-norm van 25%.

Wij hebben in 1015 in totaal €4.975,20 gedoneerd aan het Kawa Training Center. Dit geld is hoofdzakelijk besteed aan de inrichting van het computerlokaal. De computers zijn aangeschaft via de Nederlandse NGO ViaAfrica.

Stand van zeken / vooruitblik op 2016

De uitgaven in 2015 waren hoger dan de inkomsten. Dit komt omdat het geld wat wij in 2014 hebben ingezameld pas begin 215 is uitgegeven. Op dit moment heeft de stichting weinig fondsen. We zullen dus actief fondsen moeten gaan werven voor het drietal kleinere projecten wat we hebben geselecteerd:

–  de inrichting van een extra leslokaal.
–  de bekostiging voor een periode van 4 jaar WIFI in de school
–  de aanschaf van een generator of zonnepanelen.

Daarnaast willen wij zoeken naar een grotere sponsor voor het dekken van de kosten van de bedrijfsvoering van het Kawa Training Center.