bestuursverslag 2014

De baten

Ook in 2014 mochten wij weer veel giften ontvangen van vele vertrouwde en nieuwe donateurs. Onze hartelijke dank daar voor. Twee grote sponsoren waren dit jaar de stichting Casterenshoeve en Recycling Westland.

Een actie met crowdfunding platform 1%Club leverde een bedrag op van €96,80. Verder zijn er in 2014 geen fondswervende activiteiten geweest.

De lasten

De beheerskosten van de stichting bedroegen in 2014 €171,96. Dat is 4% van de totale geworven giften. Onze stichting blijft hiermee ruimschoots onder de CBF-norm van 25%.

Er is in totaal €955,20 gedoneerd aan het Kawa Training Center. Soms gebeurde dit door het overmaken van geld, in andere gevallen zijn benodigheden rechtstreeks door de stichting gekocht of zijn rekeningen door ons betaald. In het overzicht staat waar het geld voor is aangewend.

Er zijn twee studenten gesponsord en het salaris van een van de docenten is deels door ons betaald. Ook hebben wij bijgedragen aan de huur van de lesruimte en de aanschaf van lesmateriaal.

Vooruitblik op 2015

De inkomsten waren in 2014 veel hoger dan de uitgaven. Op 31 december had de stichting dan ook een groot bedrag op haar rekening staan. Dit geld is in januari 2015 volledig uitgegeven aan nieuwe computers en de inrichting van het computerlokaal.

In 2015 willen wij fondsen werven voor een drietal projecten:
–  het sponsoren van studenten
–  het opzetten van een mediatheek (televisie, dvd-speler, dvd’s)
–  het opzetten van een Kawa Training Center voetbalteam

Voor extra inkomsten gaan wij kijken of we kunnen samenwerken met opleidingen voor toerisme in Nederland.