Over Ons

De stichting Panda Juu, “klim omhoog” in het Kiswahili, is op 6 juli 2012 opgericht en ondersteunt het op Zanzibar gevestigde Kawa Training Center.

Dit opleidingsinstituut biedt opleidingen aan gemotiveerde jongeren waarmee ze hun kansen op de arbeidsmarkt in met name het toerisme en/of de hospitality industrie kunnen vergroten danwel een eigen bedrijf kunnen starten.

Onze ondersteuning bestaat uit:

• Fondsenwerving voor specifieke projecten

• Fondsenwerving voor tegemoetkoming in de opleidingskosten van specifieke studenten

• Werven en begeleiden van vrijwilligers die op Zanzibar gaan lesgeven of anderszins meehelpen

• Meedenken over het beleid

• Meeschrijven aan curricula

• Meehelpen bij de ontwikkeling van lesmateriaal

Panda Juu kan door de platte structuur snel helpen en handelen. Het bestuur bestaat uit vrijwilligers. Geld geworven voor Kawa Training Center komt dus uitsluitend ten goede aan Kawa Training Center.

Het RSIN nummer van de Kamer van Koophandel is 851840516. Panda Juu beschikt over de ANBI status. Dit betekent dat er fiscaal voordeel genoten kan worden bij geven, schenken of nalaten aan de stichting. U kunt uw bijdrage storten op rekening NL45 RABO 0176 978461 t.n.v. Stichting Panda Juu.

M.b.t. ingang nieuwe wet WBTR